Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Mgr. Martina Tomanková

Mgr. Kamila GóreckáCeník

Novorozenci, kojenci, batolata

První návštěva u dítěte nového (kineziologický rozbor, vyšetření polohových testů a reflexů, konzultace psychomotorického vývoje a základní návrh terapie) 1000 Kč/do 60 min
Terapie, cvičení (podle Vojty nebo Bobatha pro miminka) u dítěte již u nás vyšetřeného 500 Kč/do 30 min
600 Kč/do 45 min
800 Kč/do 60 min
Poradenství a konzultace psychomotorického vývoje dítěte (vhodné kontroly v intervalech 3/6/9/12 měsíců věku dítěte) 500 Kč/do 30 min
600 Kč/do 45 min
1000 Kč/do 60 min
„Handling“ - správná manipulace s dítětem a nošení dítěte - instruktáž 800 Kč/do 45 min
Tejpování miminek pro podporu peristaltiky (zlepšení trávení, proti kolikám) 200 Kč
Tejpování jiných oblastí než břicha 2 - 4 Kč/1 cm pásky *

Větší děti a dospělí

Vstupní vyšetření. Komplexní kineziologický rozbor a konzultace problému pacienta 1000 Kč/do 60 min
Terapie individuálně pro každého pacienta dle jeho potíží a životního stylu ( cvičení na labilních plochách, posilování hlubokého stabilizačního systému páteře, škola zad, reflexní cvičení, mobilizace kloubů a páteře, cvičení vadného držení těla u školáků a předškoláků ap.) 500 Kč/do 30 min
600 Kč/do 45 min
800 Kč/do 60 min
Kineziotaping 2 - 4 Kč/1 cm pásky *
Podoskop - kompletní vyšetření
Vyšetření chodidel na Podoskopu, posouzení klenby, schopnost naklenění chodidla, funkce chodidla a celých dolních končetin ve statické i dynamické zátěži.
Konzultace obuvi u dětí.
Je součástí vstupního vyšetření.
500 Kč/do 30 min
1000 Kč/do 60 min
Zprávy zhotovené na žádost pacienta nebo rodiče
(potvrzení pro školu, posudek pro posouzení dávek, plagioklinika ap.)
200 Kč za zprávu

* je-li tejpování prováděno v rámci cvičení, pak je cena 2 Kč za 1 cm pásky. Je-li prováděno mimo cvičení, pak 4 Kč za 1 cm pásky.


Storno poplatky

V zájmu pacientů, kteří čekají na volné termíny, jsme nuceni zavést storno poplatky.

V případě, že se pacient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, která je minimálně 12 hodin dopředu před plánovaným termínem, bude mu tato terapie účtována ve výši 50 % ceny. Pokud bude chtít náhradní termín, dostane jej až po zaplacení dlužné částky.


Komentář k ceníku

Poradenství psychomotorického vývoje

Doporučuji provádět preventivně co 3 měsíce. První kontrola by teda měla být nejpozději ve 3. měsících kalendářního věku dítěte, pak v 6 ti, 9ti a 12ti měsících.

Fyzioterapeut zkontroluje, zda se dítě vyvíjí správně a to po stránce motorické i psychické. Zkontroluje kvantitu i kvalitu pohybových vzorů.

Případný „problém“ dítěte se tak odhalí včas a může se předejít zbytečným komplikacím ve vývoji. Terapeut pozná problém většinou dřív než si toho všimnou rodiče a může na to upozornit, eventuelně to hned řešit včasnou a dobře cílenou terapií.

Je-li nějaký problém u dítěte již od narození (komplikovaný porod, výrazná asymetrie, poporodní poranění, předčasný porod, deformity končetin a kloubů apod., tak je potřeba hlídat vývoj dítěte již mnohem dříve, cca už v 1. měsíci. Paralelně většinou ale běží i sledování dětským neurologem a terapie pak probíhá ve spolupráci dětský neurolog - fyzioterapeut.

Terapie

Fyzioterapeut zvolí terapii vhodnou individuálně pro každé dítě. Navrhne cvičební program na doma, který zpracuje s rodiči a dále je pak v terapii vede. Dle potřeby cvičení upravuje, podle toho, jak se dítě vyvíjí. Obtížnější modely pak cvičí v rámci terapie sám. Je vždy třeba program pravidelně kontrolovat aby cviky byly prováděny správně a měly tak požadovaný efekt. Délka terapie vždy závisí na problému dítěte a na tom, jak se cvičení doma daří.

Handling

V porodnicích většinou nezbývá prostor k tomu, aby se maminka naučila správně manipulovat s miminkem. Je potřeba, aby dítě již od raného věku bylo správně nošeno, zvedáno apod. Špatnou manipulací s dítětem se mohou zbytečně podpořit špatné pohybové modely, což zanechává následky na pohybovém aparátu. Dítě se pak nevyvíjí v určitých dovednostech nebo „vypěstujeme“ asymetrii na trupu. Často pak původně malý „problém“ špatnou manipulací s dítětem zbytečně podpoříme a dochází pak k jeho horšení. Handling je potřeba naučit maminku (a všechny, kdo s dítětem často jsou) co nejdříve, třeba hned v šestinedělí. Většinou je to vhodné provést doma a i v domácím prostředí si vyzkoušet činnosti, které rodiče potřebují s dítětem dělat.

Tejpování peristaltiky proti břišním kolikám

Hodně dětí trpí na břišní koliky. Je to způsobeno tím, že trávicí trakt dítěte se musí adaptovat na příjem potravy. To je spojeno často s nadměrnou tvorbou plynů následně pak bolestmi břicha. Pediatr, který má dítě v péči by měl vždy nejprve vyloučit, zda se nejedná o nějaký závažnější problém trávení!!

Pokud ne, pak se tato nadměrná plynatost řeší několika způsoby ( kapky, teplé obklady na břicho, úlevové polohy apod.)

Jednou z dalších variant je i tejpování bříška. Jedná se nalepení speciální pružné, prodyšné pásky (kineziotapu) na bříško dítěte. Lepení má svůj přesný postup a pravidla a měl by jej proto provádět jen terapeut nebo lékař k tomuto zaškolený. Výhodou je to, že dítě nic neužívá vnitřně a páska působí jako podpora pohybu střev. Pásku je potřeba používat jen tu nejkvalitnější, která nemá alergizující účinky na jemnou dětskou pokožku. Nalepená páska vydrží až 10 dnů (snese i koupání ) a pak po cca dvou denní pauze lze znovu přetejpovat. Dětem většinou stačí tejpování a už nemusí užívat jiné kapky apod.

Tejpování jiných oblastí těla

Používá se u dětí výrazně asymetrických (skoliosy), u dětí, které se narodí s deformitou chodidel k jejich korekci, u přirostlých a tuhých jizev po operaci srdce, střev, cyst apod. (efektem je uvolnění jizvy od podkoží ), u poporodních zlomenin klíční kosti apod.

Kineziotaping u větších dětí a dospělých

Jedná se o pásku pružnou, prodyšnou, která vydrží nalepená 7 – 10 dnů. Neomezuje pohyb a zachovává funkční rozsah v kloubech.

Používá se k vyrovnání svalové dysbalance mezi oslabenými a přetěžovanými svaly, jejichž následkem jsou pak tenisové lokty, syndromy karpálního tunelu, bolestivé achilovky, ramena, apod.) nebo ke stabilizaci určitého segmentu páteře nebo nestabilního kloubu po častých distorzích. K správné centraci kloubu a tím k jeho ekonomičtějšímu pohybu. K podpoře zborcené klenby, či ke korekci vbočených palců, ošetření akutních i chronických jizev. Kineziotaping je vždy vhodné spojit s cvičením, kdy kineziotape pak funguje jako „fixace“ efektu cvičení.