Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Mgr. Martina Tomanková

Mgr. Kamila Górecká

Osobní profil

Mgr. Martina Tomanková

  • Magisterské studium fyzioterapie na UP Palackého v Olomouci. Absolutorium v r. 2007 (Olomouc)
  • Vojtova metoda č. A v r. 2007 (RL Corpus Olomouc)
  • Stabilizace s Propriomedem v r. 2008 (Karlovy Vary)
  • Taping pevnou páskou v r. 2009 (Praha)
  • Kineziotaping v r. 2011 (Olomouc)
  • Metodika podle L. Mojžíšové (mobilizace žeber, SI skl, pánevní dno a funkční ženská sterilita) v r. 2009 – 2010 (Klimkovice)
  • Dětská noha pohledem fyzioterapeuta v r. 2017 (Fyzio Beskyd)
  • DNS – dynamická nervosvalová stabilizace dle Prof. Koláře nyní v běhu kurzu (Praha)