Mgr. Eva Michálková, fyzioterapeut

Mgr. Eva Michálková
Fyzioterapeut

Ambulance dětské fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení. Provoz ambulance byl zahájen 1.12.2011. Provoz zařízení byl schválen Krajským úřadem, hygienou a prošlo úspěšně i výběrovým řízením.


Zařízení dětské fyzioterapie má smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Ministerstva vnitra (211),
Revírní bratrskou pokladnou (213),
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205),
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111).


Terapie klientů probíhá na základě doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Klienti ostatních pojišťoven budou ošetřeni za přímou úhradu - viz ceník.


Mgr. Eva Michálková je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut. Je akreditovaným terapeutem pro terapii hybných poruch dětí Vojtovou metodou a je majitelem certifikátu vydaného Mezinárodní Vojtovou společností (IVG).


Spolupracovníci:

Mgr. Martina Tomanková

Mgr. Kamila Górecká

Služby a techniky terapie
 • Komplexní kineziologické vyšetření. U miminek zahrnuje i vyšetření primitivní reflexologie a polohových testů podle Vojty
 • stanovení pohybového problému a návrh terapie
 • u miminek stanovení kvantity a kvality pohybu. (to znamená v jakém vývojovém stadiu se dítě nachází a to jak v oblasti kvantity, tak kvality)
 • vedení rodičů nebo pacienta v terapii a průběžné kontroly s aktualizací cvičebního plánu
 • reflexní terapie podle Vojty. Více k této technice viz odkaz na záložce.
 • technika podle Bobatha, Brüggera,
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, svalová koordinace.
 • labilní plochy, míče, balanční cvičení
 • Medical taping koncept – tejpování pružnou páskou (kineziotejpem)
 • poradenství ohledně výběru vhodné obuvi a cvičebních pomůcek, rehabilitačních nebo ortopedických pomůcek
 • u sportovců návrh jak optimalizovat trénink a rekonvalescenci po námaze aby nedocházelo ke svalovým dysbalancím. Vždy individuálně podle problému každého sportovce
 • Vyšetření chodidel u dětí i dospělých – zahrnuje komplexní vyšetření chodidla a funkce nohy fyzioterapeutem. Vyšetření na přístroji Podoskop.

  Posoudíme klenbu, její tvar, zatížení chodidel a jeho funkci. Schopnost aktivního „naklenění“ chodidla. Poradíme s výběrem cviků.

  Vhodné od cca 2,5 let věku dítěte.

 • Dárkový poukaz – možnost zakoupení dárkového poukazu na fyzioterapii nebo jakékoliv jiné služby, které poskytujeme. Hodnota poukazu je dle vašich přání a požadavků. Vhodné spíše pro větší děti nebo dospělé, kteří se chtějí více věnovat svému zdraví. Vhodné taky pro sportovce, kteří potřebují kompenzační cviky k tréninkovému zatížení.